Brugerbetingelser Ejendomsmæglere

Disse brugerbetingelser regulerer brugen af personlige data, som leveres af boligsøgende til ejendomsmæglere ("vi", "os", "vores") i overensstemmelse med EU's Almindelige Forordning om Databeskyttelse (GDPR).

Indsamling og Formål med Databehandlingen: a. Vi indsamler personlige data fra boligsøgende med det formål at lette boligsøgningsprocessen og yde ejendomsmæglerbistand. b. De indsamlede data kan omfatte navn, kontaktinformation, boligpræferencer og andre relevante oplysninger, der er nødvendige for at bistå i boligsøgningen.

Retligt Grundlag for Behandling af Personlige Data: a. Behandlingen af personlige data udføres i overensstemmelse med GDPR's bestemmelser om retligt grundlag, herunder samtykke fra de registrerede eller berettiget interesse.

Databeskyttelse og Sikkerhed: a. Vi tager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de indsamlede personlige data mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse. b. Adgang til personlige data er begrænset til autoriserede medarbejdere og tredjeparter, der har brug for sådanne oplysninger til at udføre deres tjenester.

Databehandlingsvarighed: a. Vi opbevarer personlige data i en periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, som de blev indsamlet til, medmindre lovgivningen kræver længere opbevaringsperiode.

Databehandlingsrettigheder: a. Boligsøgende har ret til at anmode om adgang til, rettelse, sletning eller begrænsning af deres personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. b. Boligsøgende har ret til at tilbagekalde deres samtykke til behandling af personlige data, hvor behandlingen er baseret på samtykke.

Databehandlingsansvarlig: a. [Indsæt navn og kontaktinformation på den dataansvarlige eller den person, der er ansvarlig for databeskyttelse].

Databehandling af Tredjeparter: a. Vi kan dele personlige data med tredjeparter, herunder men ikke begrænset til sælgere, købere, advokater og finansielle institutioner, når det er nødvendigt for at yde vores tjenester. b. Tredjeparter, som vi deler personlige data med, er forpligtede til at overholde gældende databeskyttelseslove og træffe passende foranstaltninger for at beskytte dataene.

Ændringer i Brugerbetingelserne: a. Vi forbeholder os retten til at ændre disse brugerbetingelser ved behov. Væsentlige ændringer vil blive meddelt de berørte parter på passende vis.

Ved at bruge vores tjenester og levere personlige data bekræfter boligsøgende, at de har læst, forstået og accepteret disse brugerbetingelser.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores databehandlingspraksis eller disse brugerbetingelser, bedes du kontakte os på info@venando.dk.

Senest opdateret: 01-04-2024


Øverst på formularen

 

Kontakt os

Spørgsmål omkring Venando? Skriv til os via formularen og vi vil vende tilbage hurtigst muligt

Tak for din besked! Vi vender tilbage hurtigst muligt
Ops der skete en fejl...