Venando ApS forretningsbetingelser for mæglere

Venando ApS forretningsbetingelser for mæglere.

Disse forretningsbetingelser (herefter "Betingelserne") er gældende fra og med den 1. marts 2024 for Venando ApS (herefter "Venando"). I det følgende benævnes Venando og kunden som "mægler" individuelt og "Parterne" samlet.

Anvendelse af Betingelserne

1.1. Disse Betingelser gælder for alle transaktioner mellem Venando og mægler, medmindre andet er skriftligt aftalt. Venando leverer udelukkende løsninger til erhvervsdrivende, herunder Ejendomsmæglere, selvstændige erhvervsdrivende inden for ejendomsformidling – salg – køb - udlejning, om det er selvstændige eller kædeforretninger. Eventuelle afvigelser fra disse Betingelser skal være skriftlige og godkendes af Parterne.

1.2. Venando forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser med øjeblikkelig virkning.

Ydelserne omfatter:

2.1. Ydelserne inkluderer abonnement med markedsføring af mæglers virksomhed på website / app, i de områder hvor virksomheden er hjemmehørende. Annoncering af Venando platformen med mæglers virksomhedsoplysninger via Venando, på andre sociale medier så som, men ikke udelukkende; LinkedIn, Instagram og Facebook. Hovedprodukterne fra Venando omfatter match-making mellem boligkøbere og sælgere, samt annoncering på websitet.

2.2. Mægler accepterer ved kontraktens indgåelse, at Venando til enhver tid kan annullere et, af mægler valgt område, som ikke er primære hjemsted for mægler, hvis en anden mægler inden for samme virksomhedskæde / koncern eller selvstændig mægler har en ejendomsmæglervirksomhed i det pågældende postnummer.

Aftalens Indgåelse og opsigelse:

3.1. En Aftale anses for indgået, når mægler har signet op elektronisk på et abonnement på Venando.dk og indtastet sine oplysninger på websitet.

3.2. Mægler er selv ansvarlig for at indtaste de korrekte oplysninger der skal bruges i forhold til kontakt til og fra Venando´s brugere (købere)

3.3. Mægler forpligter sig til at registrere sine korrekte oplysninger med tilføjelse af gyldigt kreditkort, og godtager at der hver mdr. trækkes for en mdr. abonnement pr gang, med mindre mægler ønsker at binde sig for 1 år af gangen (rabat på 12. mdr. betaling iht website.)

3.4. Der er ingen binding på et mdr. abonnement, men har man bundet sig for en forudbetaling på 12. mdr. kan dette først opsiges med udgangen af 11.mdr. med 1 mdr. varsel.

3.5. Venando tilbyder desuden tillægsydelser i form at køb leads som mægler kan bruge.  Køber Mægler et lead på Venando accepterer Mægler på samme tid at der automatisk bliver trukket et beløb svarende til hvad et lead koster (iht prisen opgivet på websitet.)

3.6. Mægler skal udpege en kontaktperson, som vil være ansvarlig for at kommunikere med Venando og træffe beslutninger vedrørende Ydelserne.

3.7. Mægler er selv ansvarlig for at tilføje, og slette hvis nødvendigt, medarbejder tilhørende Ejendomsmægler forretningen, og kan administrere hvem der skal have adgang og kan benytte Venando´s ydelser.

3.8. Venando kan IKKE drages til skyld hvis en Mæglers medarbejdere som er oprettet under dennes virksomhed, køber leads uden forudgående aftale med Mægler.  Er der købt et lead vil dette automatisk blive trukket fra det Kreditkort som er registreret til virksomheden.

3.9. Ved indgåelsen af Aftalen skal Kunden oplyse korrekte kontaktoplysninger.

3.10. Venando kan anvende kundens oplysninger i for eksempel markedsføring af websitet Venando og dennes ydelser i salgs- og markedsføringsøjemed.

3.11. Aftalen er bindende for begge Parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne.

Ansvar:

4.1. Venando kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis Venando har bidraget til formuleringer eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse

4.2. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Adify ikke ansvar for fejl, mangler samt uforudsete følger af brugen af produktet. Det er alene kunden, som har ansvaret for produktets videre brug.

4.3.  Venando har ikke ansvar for internettets funktionalitet. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Venando.

4.4.  Venando kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, hjemmesider og andre produkter, efter produktet er leveret.

Force majeure:

5.1. Såfremt Venando ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Venado´s kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inkl. tele- og netværks-leverandører) eller lignende, skal Venando være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan en situation består.

5.2. Venando kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden lider, som følge af ovennævnte og lignende situationer.

 

Underleverandør:

6.1. Venando er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Ændringer i vilkår og priser:

7.1. Venando offentliggør de gældende generelle forretningsbetingelser på sin hjemmeside (www.venando.dk).

7.2. Ændringer af vilkår for aftaler, som allerede er indgået, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal have skriftlig besked eller besked på e-mail. Ændringer, der stiller kunden bedre, for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

7.3 For allerede indgåede aftaler om engangsydelser, gælder de priser og betingelser, som var gældende, da aftalen blev indgået.

7.4. Venando regulerer priserne hvert år pr. 1. januar uden varsel.

Tvister:

8.1. Uenighed om fortolkning af aftalens eller opfyldelse af vilkårene og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lov.

Hvilke oplysninger behandler Adify:

9.1. Venando opbevarer og behandler virksomhedsoplysninger, kontaktoplysninger, kundenummer, ordrehistorik og betalingsinformationer med det formål at sælge markedsføringsydelser til kunden, samt at kunne tilbyde dem registrerede nyheder og tilbud fremover.

9.2. Kunder, der besøger Venando´s hjemmeside, vil på hjemmesiden blive oplyst om vores cookiepolitik.

Venando som Databehandler for vores kunder:

10.1. Som led i opgaveløsning kan Venando modtage persondata fra Mægler. Disse persondata behandles efter aftale med Mægler og i overensstemmelse med sagens formål.

10.2. Venando indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i dette materiale – til løsning og efterfølgende opbevaring – er sket.

10.3. Når Venando indsamler, bearbejder og opbevarer persondata, sker det efter GDPR og Datatilsynets anbefalinger og i overensstemmelse med Venando´s  egen datasikkerhedspolitik.

10.4. Hvis Venando anvender underleverandører, vil disse alene behandle persondata modtaget fra Venando i overensstemmelse med Venando instruks og med henblik på opfyldelse af behandleraftale indgået med Venando.

Kontakt os

Spørgsmål omkring Venando? Skriv til os via formularen og vi vil vende tilbage hurtigst muligt

Tak for din besked! Vi vender tilbage hurtigst muligt
Ops der skete en fejl...